Pris och bidrag

Priset på en solcellsanläggning beror naturligtvis på storleken på anläggningen.

Hur många solcellspaneler kan vi montera?

Vad är energiförbrukningen i fastigheten?

Installering av solpaneler
Genomgång solpaneler

När vi har designat en anläggning som stämmer med takets utseende, energiförbrukningen och dina önskemål räknar vi också fram ett pris för anläggningen. Detta specificerar vi i offerten. Här framgår också en beräknad energiproduktion i anläggningen och en beräkning av dina besparingar.

Energibidrag

Oavsett storleken på anläggning får du en 20 % rabatt av staten. Rabatten räknas – till skillnad från ROT – både på arbete och material. Rabatten är dock maximerad till 50.000 kr.

Solpanel
Tekniker med solpanel

Extra rabatt för batteri

Om du väljer att bygga in batterilagring i din anläggning får du en ytterligare statlig rabatt. Du får 50 % rabatt på den installationen. Detta är också maximerat till 50.000 kr per kund.

Finansiering

Om du väljer att betala anläggningen direkt är det det enklaste alternativet.

Du kan också välja att lägga in den här kostnaden i ditt bolån. Ofta blir detta alternativet det billigaste sättet att finansiera anläggningen. 

De flesta storbanker erbjuder också speciella energibesparingslån. Om ni önskar kan vi förmedla dessa lån för att finansiera er anläggning.

Familj pratar ekonomi med rådgivare

Om du vill läsa mer om solceller innan du bestämmer dig, finns det mycket bra information på elsäkerhetsverkets hemsida.

Få offert av oss

Vi offererar gärna solcellsanläggningar både för privata villor, bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare mm.

Fyll i formuläret här på hemsidan så får ni en första offert. Du kan också ringa och beställa en offert.